Rada Rodziców

UCHWAŁY Rady Rodziców 2014 r 

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonać bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

Nr rachunku:

28 1560 0013 2301 4495 2000 0001

Dane odbiorcy:
RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 163, UL. CZERNIKA 1 / 3 92 – 538 ŁÓDŹ

Tytułem:  SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA: ………..SEMESTR: ……