Płatności

Zapytania dotyczące płatności proszę kierować tylko i wyłącznie na n/w maila:
przedszkole163@wp.pl
Opłat dokonujemy na konto do 15-go każdego m-ca.
Nr konta: 42 1560 0013 2030 6090 6000 0006.
Proszę w @ i na przelewach wpisywać nazwisko i imię dziecka oraz prawidłowo grupę.