Rekrutacja 2018/2019

 

Komunikat
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi
Z dnia 26 lutego 2018 r.
O liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/19

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi informuje, że nabór
do przedszkola na rok szkolny 2018/19 będzie prowadzony na wolne miejsca
w terminie :
05- tego marca 2018 r. od godziny 8.00 do 23 marca 2018 r. do godziny 14.00
Liczba wolnych miejsc wynosi : 81
Zgodnie (art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017.poz.59 z późn. zm.).
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 219 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 163 w roku szkolnym 2017/2018.

Łódź , dnia 26.02.2018 r.
Dyrektor PM nr 163
Brygida Woźniak

Lista dokumentów do pobrania dotyczących rekrutacji 2018/2019
Oświadczenie
ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2018-2019
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018-2019
Zasady naboru
wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola 2018
Terminarz dla kandydatów