Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci zgodny z podstawą programową obowiązujący w Przedszkolu Miejskim nr 163 w Łodzi

6.00-8.00 Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci.
8.00-8.20 Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:
• ćwiczenia poranne (5-6 latki);
• zabawa ruchowa, opowieści ruchowe (3-4 latki);
• ruch przy muzyce.
8.20-8.30 Czynności przygotowujące do śniadania:
• higieniczne, organizacyjno-porządkowe, zwyczajowo-kulturowe.
8.30-9.00 Śniadanie.
9.00-9.20 Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań (zabawy konstrukcyjne, zabawy manipulacyjne, kształtujące umiejętność współdziałania), czynności higieniczne;
9.20-9.30 Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu.
9.30-10.00 Zajęcia wych.-dydaktyczne (zespołowe, z całą grupą) – będące realizacją treści programowych z zakresu wszystkich obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, w tym wycieczki, spacery – dz. mł.
9.30-10.20 Zajęcia wych.-dydaktyczne (zespołowe, z całą grupą) – będące realizacją treści programowych z zakresu wszystkich obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, w tym wycieczki, spacery, wyjścia do teatru, kina itp.- dz. st.
10.00-10.20 Zabawy dowolne w sali wg zainteresowań – dz.mł.
10.20-10.40 Czynności przygotowujące wyjście dzieci do ogrodu:
• czynności fizjologiczne,
• przypominanie zasad zabaw w ogrodzie,
• ubieranie się dzieci w szatni przedszkolnej adekwatnie do pogody.
10.40-11.30 Zabawy w ogrodzie:
• zabawy dowolne i inspirowane przez n-lki z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego;
• prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń;
• gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).
11.30-12.00 Czynności przygotowujące do spożycia obiadu i obiad.
12.00-12.10 Przygotowanie do odpoczynku – gr. młodsze.
12.10-14.00 Odpoczynek poobiedni – relaksacja (higiena układu nerwowego) –
gr. młodsze:
• leżakowanie – 3-latki;
• słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela;
• słuchanie dźwięków przyrody (płyty).
12.10-14.30 Zabawy dowolne oraz inspirowane przez nauczycieli w ogrodzie bądź w sali gimnastycznej (w razie niepogody); prace porządkowe na działce przedszkolnej, planowane sytuacje edukacyjne w tym praca indywidualna izespołowa utrwalająca wiadomości i umiejętności dzieci – dz. starsze.
Po godz. 13.00 Zajęcia dodatkowe
14.30-15.00 Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.
15.00-17.00 Swobodne zabawy w sali dziecięcej bądź w sali gimnastycznej, praca indywidualna, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna.
W godz. od 8.00 – 14.00 we wszystkich grupach prowadzony jest
j. angielski.