O zajęciach

W naszym przedszkolu dzieci codziennie, bezpłatnie uczą się języka angielskiego.
Zapewniamy dzieciom równe szanse edukacyjne i dobry start językowy bez względu na status finansowy rodziców.

Zatrudniamy nauczyciela z pełnym wykształceniem pedagogicznym, który opłacany jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Zajęcia   odbywają   się   w   pracowni   językowej, wyposażonej  w  sprzęt  audiowizualny
i pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę języka. Zajęcia prowadzone są w małych grupach
a ich czas trwania nie przekracza 30 minut.

Celem zajęć jest wytworzenie u dzieci świadomości językowej, kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć oraz rozwijanie umiejętności rozumienia języka
i sprawności mówienia w języku angielskim.

Na pierwszym etapie (dzieci 3 i 4-letnie) nauka języka angielskiego koncentruje się wokół zabaw ułatwiających osłuchanie się z melodią i brzmieniem języka. Dzieci uczą się poprzez słuchanie piosenek, opowiadań, powtarzanie słów, imitowanie dźwięków
oraz zabawy ruchowe.

Na drugim etapie (dzieci 5 i 6-letnie) wykorzystujemy dodatkowo podręczniki do nauki języka angielskiego, dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Książki nie zawierają tekstów pisanych, ułatwiają za to rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia mowy. Bogaty zbiór zadań tj.: naklejanie naklejek, kolorowanie, łączenie obrazków, ćwiczenia połączone ze słuchaniem nagrań wpływają korzystnie na motywację dzieci do nauki języka angielskiego. Zabawy są bardziej zróżnicowane i dłuższe. Dzieci uczą się przez słuchanie i opowiadanie historyjek, tłumaczenie wyrazów i zdań, zgadywanki językowe, gry planszowe, zabawy inscenizacyjne, zabawy plastyczne, śpiewanie piosenek i prace projektowe.

W naszym przedszkolu powstała i jest realizowana innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania języka angielskiego “Wykorzystanie metody CLIL w nauczaniu języka angielskiego dzieci w przedszkolu”. Innowacja ma przyczynić się do wzbudzenia zainteresowania dzieci językiem angielskim, kształtowania świadomości europejskiej i tolerancji  wobec innych narodów.

język angielski