Wrzesień

Hello
Bye – bye / goodbye
children – dzieci
a teacher – nauczyciel
See you soon – do zobaczenia wkrótce
a bus – autobus
red – czerwony
green – zielony
What’s your name? – Jak masz na imię?
My name is… / I’m … Mam na imię… / Jestem…
How are you? Jak się masz?
I’m fine, thank you. – Dobrze, dziękuję.
How old are you? – Ile masz lat?
I’m 5 / 6 years old. – Mam 5 / 6 lat.
boys – chłopcy
girls – dziewczynki
everybody – wszyscy
Who’s this? – Kto to jest?
This is … – To jest…

sit down – usiądź
stand up – wstań
jump – skacz
turn around – obróć się
clap your hands – klaszcz
wave – pomachaj
hands up – ręce w górę
hands down – ręce w dół
close the door – zamknij drzwi
look at me – popatrz na mnie
look at the board – popatrz na tablicę
come here – podejdź tutaj
quiet, please – proszę o ciszę
listen – słuchaj
look – popatrz
point to… – wskaż
let’s sing a song – zaśpiewajmy piosenkę

INNOWACJA
The Great Britain – Wielka Brytania
Union Jack – nazwa flagi brytyjskiej
a queen – królowa
Elizabeth II – Elżbieta II
England – Anglia
London
a rose – róża
Wales – Walia
Cardiff
a daffodil – żonkil
Scotland – Szkocja
Edinburgh
a thistle – oset
Northern Ireland – Irlandia Północna
Dublin
a shamrock – koniczynka