Erasmus +

Projekt “Jesteśmy równi, mamy te same prawa” 2014-2015   erasmus_logo3                  

Punktem wyjścia pracy nad projektem była Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystkie dzieci bez względu na jakiekolwiek różnice wynikające z przynależności rasowej, koloru skóry, języka czy też narodowego lub społecznego pochodzenia, mają prawo do szczególnej troski i pomocy, aby mogły harmonijnie rozwijać swoją osobowość i być w pełni przygotowane do życia
w społeczeństwie.

Dzieci powinny znać swoje prawa i wiedzieć, co one oznaczają w rzeczywistości. Nie ma dolnej granicy wieku, od której dzieci rozumieją swoje prawa. Ta wiedza jest nabywana w sposób ciągły – wraz z rozwojem umysłowym i emocjonalnym dziecka. Uczenie zasad komunikacji       w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla innych ludzi oraz kształtowanie poczucia własnej godności pomoże dzieciom zrozumieć ideę i wagę praw człowieka.

W stosunku do Konwencji każda szkoła partnerska przedstawi najbardziej istotne zagadnienia związane z prawami dziecka w ich kraju i lokalnej społeczności. Wymienimy doświadczenia na temat organizacji, które działają na terenie kraju, które bronią dzieci i pomagają w przestrzeganiu ich praw. W ten sposób zdobędziemy cenne informacje o krajach naszych partnerów, ocenimy własną rzeczywistość i dokonamy porównania zasad przestrzegania Konwencji w różnych krajach. Liczymy jednak i na to, że jego rezultatem będzie między innymi zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, lepsze poznanie przedstawicieli innych krajów i kultur oraz rozwój kompetencji językowych uczestników projektu.

Partnerzy projektu:

1. Przedszkole Miejskie nr 163 (koordynator) – Polska

2. ODZ”Slaveiche”N17 – Bułgaria

3. 12 nipiagogio glyfadas – Grecja

4. I.C.PIAZZA COSTITUENTE – Włochy

5. Kelmes “Kulverstuko” lopselis-darzelis – Litwa

6. Åmot skule – Norwegia

7. CEIP Valdemembra – Hiszpania

8. NARLIKUYU ILKOKULU – Turcja

Zachęcamy Państwa do śledzenia postępów w realizacji projektu pt. „Jesteśmy równi, mamy te same prawa”:

Blog Erasmus+ http://projecterasmus.eu/
https://www.facebook.com/groups/1520400251538310/