Comenius II

         COMENIUS 2011 – 2013

“One Song – One Voice”
Jedna pieśń – Jeden głos

Projekt  finansowany przy wparciu Komisji Europejskiej .
Projekt lub publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.

Językiem do komunikacji ze wszystkimi partnerami jest język angielski.

Partnerzy projektu:

Nonsuch Primary, Birmingham, Anglia (koordynator)

Cotteridge Junior and Infant School, Birmingham, Anglia

Pfarrkindergarten Eibiswald-West, Eibiswald, Austria

Przedszkole Miejskie Nr 163, Łódź, Polska

Cele projektu:

Zdobywanie wiedzy na temat odmiennych kultur i tradycji państw
europejskich poprzez porównywanie różnych aspektów życia społecznego.

Promowanie różnorodności kulturowej poprzez kreatywność dzieci
w dziedzinach: muzyka, taniec, teatr, działalność plastyczna.

Podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez dialog międzykulturowy
z użyciem technologii informacyjnej oraz wymianę doświadczeń.

PIOSENKA PROJEKTU COMENIUS

Każde dziecko szuka przyjaciela
Every child is looking for a friend
Alle Kinder suchen einen Freund

DZIENNIK PROJEKTU

NASZE DZIAŁANIA:

Zadanie – wykonanie prac plastycznych na temat społeczności lokalnej, w której znajduje się szkoła/przedszkole, z uwzględnieniem aspektów tj.: położenie geograficzne, klimat, ludność.

Wrzesień 2011
We wrześniu 2011 r. zapoznano Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 163
z treścią, zadaniami projektu „One song – one voice”oraz ze składem grupy partnerskiej. Nauczycielki zapoznały dzieci z nazwą projektu, jego tłumaczeniem na język polski „Jedna piosenka – jeden głos” oraz nazwami państw, które biorą udział w projekcie. Przygotowano także kąciki tematyczne Comeniusa. Wszystkie informacje zostały podane do wiadomości rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładce Commenius.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Album prac plastycznych dzieci na temat Łodzi czytaj dalej…
Wakacje w Anglii” – opowieści dzieci na temat wakacji spędzonych w Anglii, oglądanie pamiątek, zdjęć, albumów i przewodników turystycznych dotyczących w/w kraju
– Grupa III B.

Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Królowa – Queen, Wielka Brytania-United Kingdom, Londyn- London – Grupa IV B.
Prezenty dla uczniów z Anglii – Grupa III A czytaj dalej…

“Pocztówka”- wykonanie prezentu dla dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii
w ramach programu Comenius – Grupa IV B.
Nauka tańca ludowego ,,Krakowiak’’  – Grupa IV B.
Nauka piosenki ,,Dni tygodnia’’ w języku angielskim – Grupa IV B.

Październik 2011
W październiku dzieci poznawały główne założenia projektu. Przygotowano  tablice informacyjne w klasach – uzupełniano je w zdjęcia i napisy. Prowadzone były zajęcia  podczas, których zapoznano dzieci z zabytkami, z flagą i hymnem Wielkiej Brytanii, przyrządzano  herbatę angielskim zwyczajem, rozlewano do filiżanek, i zapoznano
z pojęciem „Five’o’clock”. Wykonane zostały także prace plastyczne „Filiżanka herbaty”.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…

Nauka piosenki ,,Każde dziecko szuka swego przyjaciela’’ w języku polskim
i  angielskim.
Poznajemy Anglię – Grupa IV B
czytaj dalej…
Pogadanka z dziećmi na temat „Co kojarzy nam się z Anglią”. Przypomnienie nazwy stolicy kraju, a następnie słuchanie bajki stworzonej w Anglii „Harry Potter” – Grupa IV B.
„Anglia i Austria” zapoznanie dzieci z nazwami państw biorących udział w projekcie; utworzenie w sali kącika tematycznego wspólnie z dziećmi umieszczenie ilustracji dotyczących krajów partnerskich – Grupa I A.

Listopad  2011
W listopadzie w kolejnych grupach odbywały się zajęcia dotyczące Wielkiej Brytanii. Dzieci poznawały ojczysty kraj Polskę, symbole narodowe i wybrane tradycje;dzieci brały udział w zabawach andrzejkowych, celem których było zapoznanie z niektórymi wróżbami ludowymi oraz kultywowanie tradycji związanych z wigilią świętego Andrzeja. Zapoznane zostały z mapą Polski. Słuchały legendy M. Orłonia pt. „O Lechu i białym orle”. Dzieci nauczyły się wiersza wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy.

Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Podróż do Londynu – Grupa III B czytaj dalej…
Nauka piosenki ,,Każde dziecko szuka swego przyjaciela’’ w języku niemieckim.
Udział w polskiej tradycji ludowej „Andrzejki” (dla grup starszych) – tańce, wróżby, śpiewy czytaj dalej…
Prezentacja polskich i angielskich symboli narodowych: godło, flaga.      Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Wielka Brytania-United Kingdom -Grupa III C.
Oglądanie  albumu wykonanego przez starsze dzieci pt ,,W koło mojego przedszkola’’ -dotyczącego społeczności lokalnej – Grupa I B.
Utrwalenie słownictwa angielskiego: Polska – Poland, Polak – Pole, Wielka Brytania – United Kingdom, Anglik – Englishman – Grupa IV B.
Wykonanie albumu ,,W koło mojego przedszkola’’ – dotyczącego społeczności lokalnej.
Wykonanie w grupach książeczki z ilustracjami znanych dzieciom baśni Grupa III C.
Zapoznanie dzieci z bajką „Królowa śniegu” – przeprowadzenie rozmowy
i porównanie postaci królowej występującej w bajce i tej prawdziwej w Anglii. Wyszukiwanie Królowej Elżbiety na zgromadzonych ilustracjach – Grupa IV B.
Przeprowadzenie zabawy dydaktycznej utrwalającej wiadomości o projekcie „One song – one voice”. Segregowanie zgromadzonych ilustracji i przypisywanie ich do kraju.
Bloki tematyczne poświęcone Polsce: „Unia Europejska”; „Podróż do Łodzi”; „Podróż do Warszawy”; „Fryderyk Chopin”; „Podróż do Krakowa”; „Podróż nad morze Bałtyckie”; „Podróż w góry Tatry”; “Podróż do Torunia”; Słuchanie wiersza J. Kiersta pt. „Od gór do morza”; „Kącik regionalny”; „Album o Polce, album o Łodzi” – Grupa III B.
Utrwalanie nazw krajów i wyglądu flag – Grupa IV B.
Wykonanie albumu ,,W koło mojego przedszkola’’ – dotyczącego społeczności lokalnej – Grupa IV B.
Słuchanie hymnu Anglii – Grupa IV B.
Śpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego’’ – Grupa IV B.
Wykonanie kartek świątecznych dla dzieci z Wielkiej Brytanii oraz Austrii
z życzeniami w języku angielskim: Merry Christmas adn Happy New Year!!! – Grupa III A

Grudzień 2011
W miesiącu grudniu przybliżyłyśmy dzieciom tradycje i zwyczaje związane
z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia w Polsce, Anglii i Austrii. Słuchaliśmy kolęd
w języku angielskim i niemieckim. Przed świętami zaprosiliśmy rodziców na wspólne spotkanie opłatkowe.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Zima-Winter, Zimno-Cold, Śnieg – snow; utrwalenie słownictwa angielskiego: Dziadek – grandfother,Babcia – grandmother, ptaki – birds – Grupa IV B.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Choinka – Christmastree; Święty Mikołaj – Santa Claus -Grupa I B.
Zajęcia tematyczne w grupie III B : „Święta w Anglii i Austrii” – słuchanie ciekawostek o świętach Bożego Narodzenia.
Rozmowy na temat wyglądu i sposobu obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia
w Wielkiej Brytanii i innych krajach Unii Europejskiej – zapoznanie z piosenką „Jingle bells”Grupa II C.
„Kartki świąteczne” wykonanie wspólnie z dziećmi życzeń dla dzieci z Anglii i Austrii
– Grupa I A.
„Cicha noc” – słuchanie kolędy w języku angielskim – Grupa I A.
Zaangażowanie rodziców w przygotowanie dziecka do występu muzycznego (gra na     perkusji) .Zaprezentowanie występu podczas odwiedzin zagranicznych gości – Grupa III C.
Zapoznanie dzieci z obrazem najsłynniejszego angielskiego zegara „Big Bena”. Przypomnienie w jakim mieście i w jakim kraju się on znajduje – Grupa IV B.
Wykonanie kartek świątecznych dla dzieci z Anglii i Austrii – Grupa III B.
Zapoznanie dzieci z kolędami śpiewanymi w języku angielskim i niemieckim
– Grupa IV B.

Oglądanie otrzymanych kartek świątecznych. Tłumaczenie na język polski życzeń
– Grupa III A .
Opracowanie scenariusza zajęć ,,Małymi kroczkami po Unii Europejskiej-Austria-kraina walca i słodyczy’’ – Grupa IV B.

Zadanie – Przedstawienie dla rodziców na podstawie baśni, bajki lub legendy charakterystycznej dla państwa lub regionu partnera.

Styczeń 2012
W styczniu podejmowaliśmy gości. Była to wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się.? Poszerzaliśmy wiadomości dotyczące  Austrii i Wielkiej Brytanii.  Składaliśmy też życzenia naszym Babciom i Dziadkom – we wszystkich grupach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Dziadek – Grandfather, Babcia – Grandmather.
Poznajemy Austrię – Grupa IV B czytaj dalej…
Oglądanie mapy Europy, wykonanie gry matematycznej: ,,Podróż po Europie” ze zwróceniem szczególnej uwagi na państwa partnerskie w realizacji projektu – Grupa III C.
Zapoznanie z ciekawostkami związanymi z wybranymi krajami europejskimi, oglądanie charakterystycznych budowli znajdujących się w krajach partnerskich –
Grupa III C.
Oglądanie mapy Polski, zwrócenie uwagi na kolorystykę, czytanie całościowe nazw: ,,Bałtyk” ,,Warszawa” ,,Kraków” – Grupa III C.
Wyjaśnienie  znaczenia słów  Warszawa – stolica Polski – Grupa III C.
Zapoznanie z legendą pt: ,,O Warsie i Sawie” – Grupa III C.
Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego: ,,Barwy ojczyste” – utrwalanie kolorystyki flagi Polski – Grupa III C.
Wyklejanie białą i czerwoną bibułą flagi Polski – grupa III C.
Wykonanie albumu o  mieście Łodzi pt ,,Moja miejscowość” – Grupa III C.
Zapoznanie z postacią Elżbiety II  królowej Wielkiej Brytanii, wykonanie karty pracy na temat Anglii – Grupa III B.
„Łowiczanka” – wykonanie z dziećmi kartki do albumu o najbliższym otoczeniu przedszkola Grupa I A.
Nawiązanie współpracy z zespołem „Czarne Stopy, zorganizowanie prezentacji widzewskiego zespołu podczas spotkania Partnerów Projektu – Teresa Brejner.
Wykonywanie albumu na temat: „Moja ulubiona bajka” jako upominku dla zaprzyjaźnionej szkoły w Wielkiej Brytanii i Austrii – Grupa II C.
Album “Moje osiedle”-  Grupa III A czytaj dalej…
Zapoznanie dzieci z położeniem na mapie Europy wszystkich trzech państw biorących udział w COMENIUSIE, oznaczenie każdego państwa strzałką z jego nazwą; Umieszczenie mapy w kąciku COMENIUSA w sali – Grupa III A.
„Anglia w Wielkiej Brytanii” – pokaz Wielkiej Brytanii i Anglii na mapie Europy, kolorowanie Anglii na mapce Wielkiej Brytanii, przyklejenie na mapce karteczki z napisem „Londyn”, zapoznanie z flagą Wielkiej Brytanii, odszukiwanie flagi Wielkiej Brytanii wśród innych flag, malowanie pastelami flagi na kartonie – Grupa III B.
Nawiązanie współpracy z zespołem taneczno-muzycznym ,,Pędziwiatry’’ ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi. Zaprezentowanie występu podczas odwiedzin gości ze szkół partnerskich – Patrycja Polaszczyk.
Zaprezentowanie tańca ,,Krakowiak’’ dla gości z Anglii i Austrii – Grupa IV B czytaj dalej…
Zaprezentowanie dziadkom podczas uroczystości piosenki projektu Comenius ,,Każde dziecko szuka przyjaciela’’ czytaj dalej…
Opracowanie scenariusza sytuacji edukacyjnej ,,Krakowiak nasz taniec narodowy’’- Patrycja Polaszczyk.

Luty 2012
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Dzień dobry- good morning, Do widzenia- good bye, Proszę – Please, Dziękuję- Thank you, Śnieg – Snow.
Zapoznanie dzieci z zabytkami oraz symbolami Wielkiej Brytanii; Wykonanie albumu z zabytkami oraz symbolami Wielkiej Brytanii w Grupie III A czytaj dalej…
Zorganizowanie spotkania z osobą na stałe mieszkającą w Anglii (ciocia Magdy P.). Zadawanie przez dzieci pytań dotyczących życia w tym kraju. Wymienianie własnych doświadczeń.
,,Herb’’ wykonanie herbu miasta – praca plastyczna – Grupa I A czytaj dalej…
,,Smok’’ lepienie smoka z masy solnej.
Wykonanie pracy plastycznej ,,Warszawska Syrenka” – Grupa III C.
,,Starówka’’ wykonanie kolażu z  przyniesionych pocztówek Krakowa przez dzieci
– Grupa IV B.
,,Strój ludowy’’ ozdabianie konturu dziewczynki i chłopczyka zgodnie z barwami stroju krakowskiego – Grupa IV B.
,,Krakowskie budowle’’ układanie pociętego obrazka z charakterystycznymi miejscami  Krakowie (barbakan, brama Floriańska itd.) – Grupa IV B.
,,Krakowskie zawody’’ dzieci podzielone na zespoły wykonują różne ćwiczenia np. przeciąganie liny, cwał po kole – Grupa IV B.
Wysłuchanie nagrania ,,Hejnału Mariackiego’’ – Grupa IV B.
Wielka Brytania – Grupa IV A czytaj dalej…
Zajęcia w Grupie III B – wykonanie w zespołach czerwonego, typowego dla Anglii autobusu z pudełek i kolorowego papieru, zabawa przy piosence angielskiej „A Pussy cat”.

Marzec 2012
Utrwalenie słownictwa angielskiego: Polska – Poland, Polak – Pole,  zdrowie – health, jedzenie – food  – Grupa IV B.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego: Kwiaty – Flowers, Słońce – Sun, Wiosna – Spring.
Założenie kącik regionalnego rozpoznawanie charakterystycznych budowli
– Grupa IV B.
Recytacja wiersza Cz. Janczarskiego ,,Barwy ojczyste’’ rozmowa na temat treści wiersza – Grupa IV B.
Poznanie zwyczaju “Topienia Marzanny” – Grupy I A, II A, II C czytaj dalej…
“Pocztówka z mojej miejscowości’’ przedstawienie charakterystycznej budowli swojego miasta za pomocą wybranych technik plastycznych – Grupa IV B.
“Herb’’ wykonanie herbu miasta łodzi zgodnie z kolorystyką. Zwrócenie uwagi na estetykę wykonania pracy – Grupa IV B.
Śpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego’’ – Grupa IV B.
Słuchanie piosenki ,,Nasza warszawska Syrenka’’ – Grupa IV B.
Wykonanie albumu o Austrii wspólnie  z dziećmi z przyniesionych pocztówek, plakatów, kolorowanek. Ozdabianie albumu według pomysłów dzieci – Grupa IV B.
Wykonanie albumu o Łodzi z jej charakterystycznymi zabytkami – Grupa IV B.
Kolorowanie kredkami świecowymi herbu miasta Łodzi i Warszawy – Grupa III C.
Udział dzieci zdolnych w konkursie plastycznym „Łódź w oczach dziecka” czytaj dalej…
Wprowadzenie angielskiej nazwy kraju „England”, słuchanie legendy o św. Jerzym związanej z wyglądem angielskiej flagi, wykonanie flagi Anglii – Grupa III B.

Zadanie – nauka tradycyjnych tańców narodowych, nagranie występów dzieci;
współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Kwiecień 2012
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
„Kartki wielkanocne” – wykonanie kartek wielkanocnych przez dzieci dla dzieci z Anglii i Austrii – Grupa III B.
„Moja baśniowa książeczka” – wykonanie w grupach ilustrowanej książeczki do wybranej baśni – Grupa III B.
Wykonanie przez dzieci albumu z ilustracjami z różnych bajek. Album został wręczony szkołom partnerskim na wyjeździe w Austrii Grupa I A i III A .
Wykonanie albumu pt ,,Moja ulubiona bajka” – Grupa I B.
Polski Folklor w Grupie III A czytaj więcej…

Wykonanie kartek świątecznych dla dzieci ze szkół w Wielkiej Brytanii oraz Austrii
– Grupa III A.
Oglądanie otrzymanych ze szkół partnerskich kartek świątecznych – Grupa III A.
Udział dzieci w spotkaniu Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego oraz w koncercie Uli Pakuły, na których prezentowane zostały tańce europejskie, między innymi: walc angielski oraz walc wiedeński.
Oglądanie prac wykonanych przez dzieci z krajów partnerskich Anglii i Austrii
– Grupa I A.
Zabawa artykulacyjna” Big Bean”- zapoznanie z zabytkiem Anglii – Grupa II A.
Wykonanie prezentów wielkanocnych dla dzieci z Austrii i Anglii – Grupa IV B.

Maj 2012
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Dzień flagi czytaj dalej…
Podzielenie się z dziećmi wrażeniami z pobytu w Wielkiej Brytanii w Birmingham, poczęstowanie wychowanków słodyczami z fabryki Catbery – Grupa II C.
Przygotowanie dzieci do VI Między przedszkolnego Festiwalu Piosenki Angielskiej, nauka piosenki „Twist again” – Grupa III A.
Pokaz Austrii na mapie Europy, swobodne wypowiedzi „Co przypomina kształt Austrii na mapie Europy?”, kolorowanie mapek Austrii (Karta pracy), słuchanie hymnu Austrii
– Grupa III B.
„Moja zakładka do książki” – oglądanie gotowych zakładek, wykonanie zakładek według własnego pomysłu, zapakowanie ich jako prezenty dla dzieci z Anglii – Grupa III B.
Wycieczka do biblioteki miejskiej – zapoznanie z rodzajami książek, czytanie bajki, układanie historyjki obrazkowej – Grupa III B.
Rozmowa z dziećmi na temat pobytu w Birmingham, opowiadanie o zwyczajach, tradycjach i zabawach w angielskich szkołach. Przedstawienie zdjęć i pamiątek z wyjazdu – Grupa II A.
Zapoznanie dzieci z położeniem miasta Birmingham, oglądanie zdjęć  przedstawiających fabrykę czekolady w Birmingham, opowiadanie nauczyciela na temat edukacji i zabaw w szkole angielskiej na bazie doświadczeń z wyjazdu do angielskiej szkoły w Birmingham – Grupa III C czytaj dalej…
Zapoznanie dzieci z zabawą angielską „Hokey Pokey” (jej polska wersja „Woogie boogie była wprowadzona wcześniej co ułatwiło dzieciom aktywny udział) – Grupa IV B.
Zaprezentowanie dzieciom albumów przedstawiających Austrię, Anglię i Polskę. Porównywanie zdjęć, opisywanie ilustracji, wybieranie miejsc które chcielibyśmy w danym kraju zobaczyć – Grupa IV B.
Uroczystość z okazji Pikniku rodzinnego dla mamy i taty zaprezentowanie bajki pt. ,,Ambaras w bajkowym lesie’’ – Grupa IV B czytaj dalej…
Zaprezentowanie rodzicom piosenki projektu “Każde dziecko szuka przyjaciela”
w języku angielskim, polskim i niemieckim – Grupa IV B.
Praca na konkurs z P.M. nr 175 w Łodzi ,,Mój ulubiony bohater z angielskiej bajki’’
– Grupa IV B.

Czerwiec 2012
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
„Podróż do Wiednia”: pokaz Wiednia na mapie Austrii, kolorowanie stolicy na mapie Austrii (karta pracy) – zajęcia w Grupie III B. Słuchanie wybranych utworów W. A. Mozarta, Ludwiga van Beethovena, J. Straussa, praca plastyczna „Wspomnienia z Wiednia”.
Nauka tańca ludowego ,,Kujawiak’’ – Grupa I B.
Nagranie piosenki ludowej “Lipka zielona” z grą na instrumentach – Grupa II C.
Odwiedziny naszej palcówki przez nauczycielki z  Anglii – prowadzenie zajęć dydaktycznych z polskimi dziećmi czytaj dalej…
Zajęcia pokazowe dla gości z Anglii – utrwalanie i doskonalenie umiejętności przeliczania i nazywania figur – Patrycja Polaszczyk.
Zajęcia pokazowe w ramach Comeniusa dla gości z Anglii  –  doskonalenie umiejętności konstruowania matematycznych gier planszowych (praca w grupach) Monika Konicka.
Oprowadzenie Brytyjek po Manufakturze i zjedzenie z nimi lanchu czytaj dalej…
Doskonalenie śpiewania piosenki w językach partnerskich “Każde dziecko szuka przyjaciela” – Grupa IV B.
Nauka tańca „Krakowiak” i nagranie go na płytę dla partnerów projektu – Grupa II C.
Nauka tańca narodowego jakim jest „Kujawiak”, przedstawienie tańca na zakończeniu roku szkolnego – Grupa III B.
Wykonanie kart pracy utrwalających zdobyte wiadomości o państwach biorących udział w projekcie – Grupa III B.
Wykonanie albumów Comenius z prac wykonywanych w ciągu roku szkolnego (Polska, Anglia, Austria) – Grupa III B.

Zadanie – wykonanie kalendarza prezentującego osoby pracujące w lokalnej społeczności partnera (zadanie wspólne).

Wrzesień 2012
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
,,Ludzie, którzy nam pomagają” – dzieci poznały zawody osób, które są w ich najbliższym otoczeniu i które najczęściej wspierają ich swoimi działaniami – Grupa II B.
Zawód policjant – informacje na temat dbania o bezpieczeństwo swoje, jak również innych – Grupa II B.
Muzyka charakterystyczna dla Austrii i Wielkiej Brytanii
– Grupa IV B czytaj dalej…
Wzbogaceni kącka Comenius o flagi Anglii i Austrii – Grupa II A.

Październik 2012
W każdym kraju partnerskim wykonywano prace plastyczne do wspólnego kalendarza na temat „Ludzie, którzy nam pomagają”. Dzieci poznały zwyczaj związany z maskaradą
i odnoszący się do święta zmarłych “Halloween”, którego głównym symbolem  jest święcąca w środku dynia z wyszczerbionymi zębami a także duchy i czarownice.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Założenie w klasie kącika Comenius. Zapoznanie dzieci z nazwami państw: Anglia, Austria – Grupa I A.
Poznanie przez dzieci barw flag Austrii i Anglii – przybliżenie ważnych cech tych państw – Grupa I A.
Zabawa dydaktyczna „Angielski autobus” – dokonywanie porównań z autobusami
w naszym mieście z autobusami w Anglii – Grupa I A.
Wykonanie tablicy w klasie poświęconej programowi Comenius – Grupa II B.
Nagranie zabawy ze śpiewem “Ojciec Wirgiliusz” i przekazanie naszym partnerom
– Grupa II A.
Nauka i nagranie tańca “Jołki – tołki” dla naszych partnerów – Grupa II C.
Album z zawodami wykonywanymi przez ludzi – Grupa IV A czytaj dalej…
Poznajemy pracę listonosza – Grupa III C czytaj dalej…
Poznajemy Wielką Brytanię – Grupa III A czytaj dalej…
Poznajemy Wielką Brytanię – grupa III C.

Halloween czytaj dalej…
Zabawy Halloweenowe  w Grupie II A czytaj dalej…

Listopad 2012
Dzieci brały udział w zabawach andrzejkowych, celem których było zapoznanie
z niektórymi wróżbami ludowymi oraz kultywowanie tradycji związanych z wigilią świętego Andrzeja.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
„Zwinny świstak austriacki” – przybliżenie dzieciom wyglądu i zwyczaju wybranych zwierząt mieszkających w górach Alp – Grupa I A.
Zapoznanie dzieci z piosenką Comeniusa pt. „Każde dziecko szuka swego przyjaciela – Grupa I A.
Zabawa dydaktyczna „Bal u królowej” – przybliżenie dzieciom postaci Królowej Anglii Elżbiety II – Grupa I A.
Zabawa konstrukcyjna „Big Ben” – przybliżenie dzieciom popularnej budowli Anglii, próba konstruowania budowli na podstawie ilustracji- Grupa I A.
Cykl zajęć poświęconych zawodom, zwieńczonych powstaniem albumu pt.: “Zawody” – Grupa II C.
Oglądanie tańca angielskiego w wykonaniu grupy III B – Grupa II C.
Wykonanie albumu pt. “Polskie Stroje Ludowe” oraz oglądanie albumów wykonanych przez inne dzieci.
Wzbogacenie tablicy przeznaczonej na realizację projektu o nowe słownictwo i ilustracje – Grupa II B.
Zapoznanie z ludowym tańcem austriackim – Grupa III C czytaj dalej…
Odwiedziny koleżanki z Anglii – Grupa II A czytaj dalej…
Zabawa artykulacyjna “Zegary” – oglądanie ilustracji zegarów  Big Ben (Anglia)
i  Anker (Austria) – Grupa II A.
Andrzejkowe czary” – Grupa II B czytaj dalej…
Co słychać w Wielkiej Brytanii? – Grupa IV A czytaj dalej…
Udział w polskiej tradycji ludowej „Andrzejki” Grupy III A, IV A, IV B czytaj dalej…

Grudzień 2012
Dzieci poznawały tradycje bożenarodzeniowe. Odbyły się warsztaty plastyczne podczas, których dzieci z rodzicami wykonywały ozdoby na choinkę oraz kartki świąteczne, które zostały przesłane wraz z życzeniami do naszych przyjaciół z Comeniusa.
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Utrwalenie słownictwa angielskiego: Choinka – Christmastree; Święty Mikołaj – Santa Claus.
Cykl zajęć “Moja ulubiona bajka”, czytanie i omawianie wybranych bajek, tworzenie do nich ilustracji różnymi technikami, zebranie prac w album – Grupa II C.
Malujemy Mikołaja – praca plastyczna Grupy I C czytaj dalej…
Przygotowanie kartek świątecznych – Grupa II A czytaj dalej…
Podróż do Austrii oglądanie zdjęć Alp oraz słuchani opowieści o znanych kompozytorach z Austrii.
Rozmowa przy obrazku „Zimowy pejzaż”. Przybliżenie dzieciom krajobrazu górskiego Alp występujących w Austria – Grupa I A.
Ozdoby choinkowe – Grupa I B czytaj dalej…
Choinka w I B czytaj dalej…
“Ubieramy Choinkę”  – Grupa II A czytaj dalej…
Mikołajki” – Grupa I B czytaj dalej…
Grupa IV A poznaje Austrię czytaj dalej…

Styczeń 2013
Społeczność przedszkola zaangażowała się w akcję charytatywną. Dzieci uroczyście obchodziły Święto Babci i Dziadka – tradycyjnie przygotowały niespodzianki dla swoich kochanych dziadków. Wprowadzone i utrwalone zostało słownictwa z języka angielskiego: Dziadek – Grandfather, Babcia – Grandmather.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czytaj dalej…
Poznajemy zawód fryzjera – Grupa II A czytaj dalej…
Dzień Babci i Dziadka – Grupa I A czytaj dalej…
Dzień Babci i Dziadka – Grupa I B czytaj dalej…
Dzień Babci i Dziadka – Grupa II A  czytaj dalej…
Dzień Babci i Dziadka – Grupa II B czytaj dalej…
Dzień Babci i Dziadka – Grupa III A czytaj dalej…
W zakładzie fryzjerskim – Grupa II A czytaj dalej…
Poznajemy zawody – Kucharz  – Grupa I C czytaj dalej…

Luty 2013
Dzieci brały udział w zabawach karnawałowych, celem których było kultywowanie tradycji zimowych balów, maskarad i zabaw.
Poznajemy tradycje “tłustoczwartkowe” – Grupa II A czytaj dalej…
Tłusty czwartek – Grupa I A czytaj dalej…
Bal karnawałowy rodziców i dzieci z Grup II A i IV A czytaj dalej…
Zawód – ekspedientka II A czytaj dalej…

Marzec 2013
Dzieci poznawały tradycje wielkanocne. Aby wzrastały w poczuciu szacunku dla tradycji ludowych i religijnych, nauczyciele z ogromnym pietyzmem przygotowywali się z dziećmi do Świąt Wielkanocnych. Przedszkolaki ozdabiały różnymi technikami plastycznymi jajka, wykonywały palmy, stroiki wielkanocne i kartki świąteczne. Podczas zajęć edukacyjnych zapoznawane były z tradycyjnymi wypiekami, potrawami, opowiadaniami, piosenkami ludowymi. Do tych działań zostali włączeni także rodzice.
Konkurs „ODYSEJA UMYSŁU” czytaj dalej…
Zabawy wielkanocne z rodzicami – Grupa I B czytaj dalej…
Comenius – owe zabawy czytaj dalej…
Wielkanocne przygotowania w I A czytaj dalej…
Wycieczka do cukierni Grupy I B czytaj dalej…
COMENIUSOWE CIEKAWOSTKI WIELKANOCNE czytaj dalej…
Ozdoby Wielkanocne II B czytaj dalej…
Kiermasz ozdób czytaj dalej…

Kwiecień2013
Wprowadzenie słownictwa angielskiego czytaj dalej…
Koncert skrzypcowy I B czytaj dalej…
Festiwal Piosenki Angielskiej czytaj dalej…

Maj 2013
W każdej grupie wykonywano prace plastyczne do albumu  “Moje ulubione zabawy”.
Wycieczka na lotnisko IV B czytaj dalej…
Na koncertach Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego dzieci oglądały tańce narodowe czytaj dalej…
Zawody sportowe czytaj dalej…
Zdrowo odżywiamy się “Witaminki,witaminki” II A czytaj dalej…

Czerwiec 2013
Zabawy ruchowe w “KAJTKU” IV A czytaj dalej…
Taniec góralski podczas Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego II A czytaj dalej…
Starszaki żegnają przedszkole czytaj dalej…
Słodkie muffinki IV A czytaj dalej…
Poznanie zawodu sędziego piłkarskiego II A czytaj dalej…
Mecz piłki nożnej II A czytaj dalej…PRODUKTY:
Festiwal Piosenki Jesiennej 2011 czytaj dalej…
“Kolędowanie bez granic” czytaj dalej…
Bajka pt. „Czerwony Kapturek” przedstawiona z okazji Święta Babci i Dziadka  czytaj dalej…
Konkurs plastyczny “Łódź w oczach dziecka” czytaj dalej…
Konkurs plastyczny “Moja ulubiona bajka” czytaj dalej…
Bajka “Ambaras w bajkowym lesie” wystawiana dla rodziców czytaj dalej…
Konkurs wokalno-instrumentalny “EURO 2012” czytaj dalej…
Festiwal Piosenki Jesiennej 2012 czytaj dalej
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Małgorzatę Chmielewską w obecności gości ze szkół partnerskich w Austrii i Anglii.
Konkurs Piosenki Angielskiej 2012 czytaj dalej…
Piknik Rodzinny czytaj dalej…
Bajka “Kot w butach” strona Comeniusa, czytaj dalej…
Dzień Dziecka – taneczny występ naszych dzieci czytaj dalej…
Tańce ludowe (1) oglądaj…
Tańce ludowe (2) oglądaj…
Konkurs plastyczny „Nauczyciel języka angielskiego” czytaj dalej…
“W austriackiej kawiarence” czytaj dalej…
Festiwal Piosenki Wiosennej czytaj dalej…
Festiwal Piosenki Angielskiej czytaj dalej…
Album “Moje ulubione zabawy” czytaj dalej…
Książka kucharska czytaj dalej…

MOBILNOŚCI:
Wizyta w Birmingham 2011 czytaj dalej…
Partnerzy projektu w Łodzi czytaj dalej…
Wizyta w Birmingham 2012 czytaj dalej…
Wizyta w Eibiswald czytaj dalej…
W krainie śniegu – wizyta w Eibiswald czytaj dalej…
Wiosenna wizyta w Łodzi czytaj dalej…

PROMOCJA – WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI:
“Zapraszamy na majówkę z Comeniusem” – w galerii zdjęć nauczycielka P. Kasia
z dziećmi (w trzecim rzędzie, drugie zdjęcie od lewej)  oglądaj…
Udział w osiedlowym Dniu Dziecka oglądaj…
Bajka “Ambaras w bajkowym lesie” w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Im. H. Ryla czytaj dalej…
Dzień Mamy i Taty – Express Ilustrowany czytaj dalej…
Express ilustrowany 06.06.2012r – artykuł na temat wizyty dwóch Angielek oraz programu Comenius
“Czarne Stopy” Mistrzowie Świata w tańcu hip-hop i zespół “Pędziwiatry” czytaj dalej…
Dzień Przedszkolaka – promocja realizacji projektu czytaj więcej…