II B Misie

Oddział czynny w godz. 7.00 – 17.00

W grupie pracują: Farshbaf- Sisi Agnieszka, Kuś-Trzmiel Wioletta