W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM
ROKU SZKOLNEGO
PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY

OPŁATA za miesiąc CZERWIEC 2016 r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

07, 09, 15 CZERWCA

w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

Podstawa programowa w godz. 8.00–13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00–8.00 i 13.00–17.00
– wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 22 dni = 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł

KARTA DUŻEJ RODZINY – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE – LISTOPAD

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc LISTOPAD 2015 r.

przyjmowana będzie w kasie w dniach:

05, 12 LISTOPADA w godzinach: 08.00 – 10.00 12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

16 LISTOPADA w godzinach: 08.00 – 10.00 12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00–13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00–8.00 i 13.00–17.00
wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE – WRZESIEŃ

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE
za miesiąc WRZESIEŃ 2015 r. przyjmowana będzie w kasie w dniach:

08, 10 WRZESIEŃ w godzinach: 08.00 – 10.00 12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 WRZESIEŃ w godzinach: 08.00 – 10.00 12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 22 dni = 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 22 dni = 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł

Opłata za miesiąc czerwiec 2015

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc CZERWIEC 2015r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

08, 10 CZERWCA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 CZERWCA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 21 dni = 126,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 21 dni = 100,80 zł
obiad – 3,00 zł x 21 dni = 63,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 21 dni = 88,20 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 21 dni = 126,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 21 dni = 100,80 zł
obiad – 3,00 zł x 21 dni = 63,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 21 dni = 88,20 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc maj 2015 r.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc MAJ 2015 r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

07, 12 MAJA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 MAJA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)
Zaszufladkowano do kategorii Opłaty za przedszkole

Opłata za miesiąc kwiecień 2015

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc KWIECIEŃ 2015 r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

08, 10 KWIECIEŃ w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 KWIECIEŃ w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 21 dni = 126,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 21 dni = 100,80 zł
obiad – 3,00 zł x 21 dni = 63,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 21 dni = 88,20 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 21 dni = 126,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 21 dni = 100,80 zł
obiad – 3,00 zł x 21 dni = 63,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 21 dni = 88,20 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)
Zaszufladkowano do kategorii Opłaty za przedszkole

Opłata za miesiąc marzec 2015

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc MARZEC 2015r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

06, 11 MARCA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

16 MARCA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 22 dni = 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 22 dni = 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)
Zaszufladkowano do kategorii Opłaty za przedszkole

Opłata za miesiąc luty 2015

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc LUTY 2015r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

06, 11 LUTEGO w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

16 LUTEGO w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc styczeń 2015

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc STYCZEŃ 2015r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

08, 13 STYCZNIA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 STYCZNIA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni = 120,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 20 dni = 96,00 zł
obiad – 3,00 zł x 20 dni = 60,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 20 dni = 84,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc grudzień 2014r.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc GRUDZIEŃ 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

08, 10 GRUDNIA w godzinach: 08.00 – 10.00 12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 GRUDNIA w godzinach: 08.00 – 10.00 12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 21 dni = 126,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 21 dni = 100,80 zł
obiad – 3,00 zł x 21 dni = 63,00 zł
obiad, podwieczorek ¬- 4,20 zł x 21 dni = 88,20 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.

śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 21 dni = 126,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 21 dni = 100,80 zł
obiad – 3,00 zł x 21 dni = 63,00 zł
obiad, podwieczorek ¬- 4,20 zł x 21 dni = 88,20 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc listopad 2014

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc LISTOPAD 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

06 i 12 LISTOPADA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

17 LISTOPADA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 19 dni = 114,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 19 dni = 91,20 zł
obiad – 3,00 zł x 19 dni = 57,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 19 dni = 79,80 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.
śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni – 114,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 91,20 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 57,00 zł
obiad, podwieczorek ¬- 4,20 zł x 22 dni = 79,80 zł


UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc wrzesień 2014

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc WRZESIEŃ 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:

08 i 11 WRZEŚNIA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15 WRZEŚNIA w godzinach:
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I, II, III dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 22 dni = 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek – 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł

Karta Dużej Rodziny – zwalnia z opłat za godziny ponad podstawę programową pobytu dziecka w przedszkolu.
śniadanie, obiad, podwieczorek – 6,00 zł x 20 dni – 132,00 zł
śniadanie, obiad – 4,80 zł x 22 dni = 105,60 zł
obiad – 3,00 zł x 22 dni = 66,00 zł
obiad, podwieczorek ¬- 4,20 zł x 22 dni = 92,40 zł


UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio
w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail: przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc czerwiec 2014

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc CZERWIEC 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:           

09  i  11  CZERWCA w godzinach: 
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

16  CZERWCA w godzinach:  
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I dziecko
opłata godzinowa- ilość godz. x  1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 20 dni  – 120,00 zł

II dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 20 dni  – 120,00 zł

III dziecko
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 20 dni  – 120,00 zł

Karta Dużej Rodziny
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 20 dni  – 120,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail:  przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za miesiąc maj

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc MAJ 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:           

08  i  12   MAJA w godzinach: 
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15  MAJA    w godzinach:  
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I dziecko
opłata godzinowa- ilość godz. x  1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

II dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

III dziecko
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

Karta Dużej Rodziny
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail:  przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za kwiecień 2014

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc KWIECIEŃ 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:           

07  i  10   KWIETNIA  w godzinach: 
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

15    KWIETNIA    w godzinach:  
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I dziecko
opłata godzinowa- ilość godz. x  1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

II dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

III dziecko
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

Karta Dużej Rodziny
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail:  przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)

Opłata za marzec 2014

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów wpłat
– zgodnie z § 8 pkt 1 umowy o świadczenie usług

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE za miesiąc MARZEC 2014r.
przyjmowana będzie w kasie w dniach:           

06  i  12   MARCA  w godzinach: 
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 16.00

17    MARCA    w godzinach:  
08.00 – 10.00
12.30 – 13.30
14.30 – 17.00

Podstawa programowa w godz. 8.00 – 13.00 – bezpłatna
Każda rozpoczęta godzina 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 – wynosi 1,00 zł

I dziecko
opłata godzinowa- ilość godz. x  1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

II dziecko
opłata godzinowa – ilość godz. x 1,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

III dziecko
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

Karta Dużej Rodziny
śniadanie, obiad, podwieczorek  – 6,00 zł  x 21 dni  – 126,00 zł

UWAGA RODZICE!!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (godziny i żywienie)
zgodnie z umową o świadczenie usług za przedszkole § 8 można dokonywać bezpośrednio w kasie przedszkola w wyznaczonych dniach i godzinach lub na

Konto do wpłat za przedszkole:
42 1560 0013 2030 6090 6000 0006
do dnia 15-go każdego m-ca

Pytania o należność proszę zadawać e-mail:  przedszkole163@wp.pl

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 przedszkole naliczy odsetki ustawowe.

———————————————————————————————

Konto Rady Rodziców: GET IN BANK-u
28 1560 0013 2301 4495 2000 0001
do dnia 15-go każdego m-ca

tytułem: składka na RR, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (za który miesiąc wnoszona jest opłata)