Logo projektu Erasmus+ gr.IVB

Na pierwszym spotkaniu nauczycieli z krajów partnerskich w Polsce, wybrano spośród kilku propozycji, jedno logo. Logo będzie towarzyszyło nam oraz naszym partnerom przez cały okres trwania projektu Erasmus+ “Mały Europejczyk w świecie tolerancji”.
Dzieci z grupy IVB wykonały w grupach logo projektu – jedno z nich zawisło w naszym kąciku Erasmusowym w sali, a drugie zostanie zawiezione przez nauczycieli do szkoły w Bułgarii – na drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie.