Zabawy metodą Weroniki Sherborne w gr. I B

         W dniu 04.02.2013r Grupa  I B ,,Pszczółki” bawiła się, podczas zajęć integracyjnych z rodzicami i swoją panią Patrycją. Zabawy prowadzone były według metody Weroniki Sherborne. Celem zajęć było zapoznanie z metodą, która wspomaga prawidłowy rozwój dziecka. Przedszkolaki, poprzez wspólne zabawy z rodzicami mogły poczuć wzajemną bliskość, która prowadzi do wspólnego zaufania partnerów do siebie i do innych podczas ćwiczeń. Na zajęciach, oprócz zabaw prowadzonych tą metodą, wszyscy bawili się także, przy różnych zabawach muzyczno-ruchowych, takich jak:  ,,Saneczki”, ,,Bieg i pauza”. Prowadzenie zajęć metodą ruchu rozwijającego spowodowało u wszystkich uczestników odprężenie, dzięki czemu panowała miła i wesoła atmosfera wśród dzieci i rodziców.